Entries by Pavel Mašek

Ludvík Fojtík a Prátlsbrun podruhé – Vojenský ústřední archiv promluvil, nové informace

Předchozí článek o Ludvíku Fojtíkovi, který se do obce Prátlsbrun poprvé dostal v roce 1945 a našel zde nový domov, zaujal podle ohlasů nejednoho současného obyvatele obce Březí. A byl to tak hlavní důvod pro sepsání tohoto druhého článku. Postava v obci to byla svým způsobem výrazná. Pojďte se mnou nahlédnout do nově zpřístupněných materiálů […]

Ludvík Fojtík – cesta četníka od Užhorodu přes Bernau po Prátlsbrun

Na první pohled ničím nepříliš zajímavý příběh se tak začal rozvětvovat, aby se nakonec rozšířil i o odbojové aktivity za 2. světové války nejen během operace Clay – Eva, ale došlo i na lidské příběhy a osudy nejen z té doby. Ale začněme popořádku. O činnosti příslušníků Národní bezpečnostní stráže v Prátlsbrunu v roce 1945 […]

„Obec Prátlsbrun byla malá Vídeň, lidi byli celkem spokojení,“ vzpomínala Anežka Hovorková

Regionální muzeum v Mikulově má ve své sbírce záznam rozhovoru Anežky Hovorkové, která v Bratelsbrunnu / Prátlsbrunu a následně v obci Březí strávila téměř celý život. Narodila se v roce 1906, do obce přišla o šest let později, v roce 1912. Rozhovor proběhl v roce 1985 a dává nám tak nahlédnout do minulosti. Anežka Hovorková […]

O pašování zbraní z Rakouska do Prátlsbrunu v roce 1938

O průběhu neklidného roku 1938 z hlediska pašování zbraní do Prátlsbrunu a Dolních Dunajovic se v roce 1963 rozepsal pan Antonín Ševčík. Ten byl po skončení války přijat původně jako zaměstnanec Archivu města Brna, ale v roce 1951 se rozhodl dobrovolně v rámci „Akce 77 000 do výroby“ stát svářečem. O necelé 4 roky později, […]

Nezaměstnaný zedník německé národnosti z Prátlsbrunu píše prezidentu republiky Masarykovi žádost o podporu, své děti posílá do české školy a místní Němci jeho rodinu prý bojkotují (1933)

Při mém pátrání po materiálech týkající se obce Prátlsbrun se objevil také neurčitý záznam Antreich Josef, Prátlsbrun, nezaměstnaný zedník. Zajímavý na tom byl ale fakt, že tento záznam se objevil na webových stránkách Archivu Pražského hradu. Položil jsem si otázku: „Jaký záznam by to mohl být?“ Samozřejmě jsem se na Archiv Pražského hradu obrátil se […]

Pamětní kniha staničního úřadu v Pratlsbruně (do roku 1948)

Dokument „Pamětní kniha staničního úřadu v Pratlsbruně“ popisuje události v obci od roku 1918 do 1948, přičemž autor nezapomene přiblížit historii a polohu obce, včetně politických událostí. Dozvíme se zde spoustu informací, byť je možné, že některá data a detaily zde uvedené před rokem 1945 mohou být nepřesné, ale to zde ještě provozní oficial, později […]

Bibliografie okresu Břeclav (2002)

Článek obsahující výčet známé a dostupné bibliografie k místu Bratelsbrunn / Prátlsbrun / Březí na stranách 163 a 164, kterou jsem si dovolil ocitovat. Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie, jejíž část jsem přepsal do textové podoby a nijak do obsahu nezasahoval. Miloš Papírník – Ludislava Šuláková, Bibliografie okresu Břeclav. Vyšlo: 2002, 9 830 záznamů na […]

Zajímavost: Počet telefonních linek v obci Prátlsbrun v roce 1946

Jestliže v roce 1935 měla obec Prátlsbrun celkem cca 15 telefonních účastníků (podle nejvyššího telefonního čísla dle článku o podnikatelích v roce 1935), tak v roce 1946 podle tisku Úřední telefonní seznam pro zemi Moravskoslezskou na rok 1946, vydalo Ředitelství pošt v Brně, měla tehdy obec aktivních pouze 9 telefonních účastníků. Byly to:

Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945

Článek popisující situaci ohledně nového osídlení okresu Břeclav po roce 1945, konkrétně stav situace v roce 1950 (tedy prakticky po zániku názvu obce Prátlsbrun a změny na Březí), ze kterého si dovolím citovat část týkající se obce Prátlsbrun (v textu je použit již tehdy platný název obce Březí). Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie článku, jehož […]

Stručné výpisky z kronik obce (1918 – 1995)

Stručné výpisky z kronik obce (1918 – 1995) Přestože tento web je zaměřen na období existence obce Prátlsbrun, po zpřístupnění kronik obce Březí jsem neodolal možnosti prozkoumat, jak moc byla / nebyla ovlivněna kontinuita existence obce ve 20. století, ať už se obec jmenovala jakkoliv a patřila komukoliv. Ostatní roky a informace jsem si nastudoval […]

Aby veřejný pořádek nebyl porušen… Činnost příslušníků Velitelství stanice Národní bezpečnostní stráže Prátlsbrun v květnu a červnu 1945

Článek popisující činnost bezpečnostních složek v obci Prátlsbrun v roce 1945 po osvobození. Kompletní článek v PDF formátu mi poskytl jeho autor. Dle mých informací je tento článek na internetu zveřejněn v celém znění poprvé, se souhlasem autora. Příspěvek s tímto názvem přednesl PhDr. Jiří Mikulka v rámci XXXIV. Mikulovského sympozia (pořadatel Státní okresní archiv Břeclav se […]

Prátlsbrun, Studánka, Broskvín, Vínohor, Hraničná, Úvar nebo Březí?

Článek popisující přejmenování obce z názvu Prátlsbrun na Březí dokazuje, že to nemusí být jednoduchá, ani svým způsobem nudná věc.  Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie článku, který jsem doslovně přepsal do textové podoby a nijak do jeho podoby nezasahoval. Dle mých informací je tento článek na internetu zveřejněn v celém znění poprvé, se souhlasem Muzejní a […]

Z historie kostelů v Březí

Zajímavý článek o tom, jak to bylo s kostely v obci Březí (dříve Prátlsbrun, Bratelsbrunn). Zároveň také důkaz o tom, že nepříjemné věci se stávají nejen lidem, ale také kostelům, stejně jako zvonům. Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie článku, který jsem doslovně přepsal do textové podoby a nijak do jeho podoby nezasahoval. Dle mých informací […]