Železniční stanice Prátlsbrun

O historii železniční stanice, železničního provozu, ale i dalších událostí týkající se nejen železnice, ale i života v obci od 12. století, se rozepsal Josef Chloupek, provozní oficial poprvé 1. 12. 1945, přičemž poslední informace se vztahují k roku 1948, zmíněny jsou i politické změny v únoru 1948.

Bratelsbrunn, trh s okurkami na nádraží, nedatováno - zdroj: Sbírka Adelheid Wolf

Bratelsbrunn, trh s okurkami na nádraží, nedatováno – zdroj: Sbírka Adelheid Wolf

V pamětní knize / deníku železniční dopravní stanice nechybí údaje ani o počasí, zemědělské úrodě, situaci před odevzdáním stanice 8. října 1938, atd. Je poutavě psána, byť některé historické letopočty a názvy obce a stanice se rozcházejí s jinými zdroji, může ale také jít o zkomoleniny a drobné chyby, těžko říci.

Vznik trati a stanice

Kromě jiného se dozvíme, že jednokolejná trať Břeclav – Zellendorf byla vybudována a předána k službám veřejnosti  30. prosince 1872, železniční zastávka byla v obci vybudována 1881. Zpočátku sloužila pouze pro osobní dopravu, nákladní doprava byla zajišťována z Mikulova na Moravě, ale na základě vývinu obchodu došlo později k rozšíření. V roce 1901 byla vystavěna staniční budova a skladiště, včetně manipulační koleje o délce 100 m (v dnešní době v obci Březí již žádnou z manipulačních kolejí nenajdete). V roce 1902, konkrétně 15. března, byla výpravna odevzdána do provozu a vedením stanice byl pověřen staniční mistr Karel Kašparec a ten se tak stal prvním správcem stanice.

Bratelsbrunn, železniční stanice kolem 1910 - zdroj: Sbírka Adelheid Wolf

Bratelsbrunn, železniční stanice kolem 1910 – zdroj: Sbírka Adelheid Wolf

Zajímavostí byly i vývoje názvů obce a stanice samotné, Josef Chloupek píše:

Po převratu v roce 1918 pojmenována obec i stanice „Bratibrun“. Vyskytly se však i názvy „Bratisbrun“ a „Pratisbrun“. V roce 1924 stanoveno jméno obce a stanice na „Prátlsbrun“. Jméno stanice za německé okupace pozměněno na „Bratsbrunn – Unter Tanowitz“, které po zpětném přivtělení kraje k republice Československé bylo zase dáno do původního jména.

Na první pohled zaujme zmíněný rok 1924, který se neshoduje se změnou názvu obce, která dle jiných zdrojů proběhla již o několik let dříve, stejně jako název stanice během připojení obce k Německu byl spíše „Bratelsbrunn – Unter Tannowitz“. Potvrzuje se tak rčení, že všichni jsme jenom lidé, a je dobré si informace ověřovat z více zdrojů. Rovněž s názvy z roku 1918 nedokážu potvrdit, že to tak bylo, vzhledem k množství variant názvů a zkomolenin se kterými jsem se setkal to není zase tak překvapivé.

Jinak je pamětní kniha opravu velmi zajímavá a její přečtení vřele doporučuji.

Jednotlivé listy byly získány z webu Badatelna.eu, který po mnoho let zpřístupňoval díla z Národního archivu ČR bezplatně pro širokou veřejnost. Bohužel od konce června 2021 web již není funkční a dle získaných poznatků nikdy nebude.

Jednotlivé listy jsem v době existence webu Badatelna.eu a platnosti licence spojil do jednoho PDF souboru (velikost cca 30 MB), vznikla tak kompletní Pamětní kniha dopravního staničního úřadu Prátlsbrun. Výsledný PDF soubor byl také zpracován automatizovaným programem na rozpoznávání textu a částečně převeden do textově prohledávatelné podoby, ale výsledek není příliš uspokojivý a moje snaha tak nebyla příliš užitečná.

Přepsaná kniha do textové podoby pro snadné čtení a vyhledávání

Rozhodl jsem se tak pamětní knihu přepsat do textové podoby, která se oproti originálu dobře čte a je vhodná i pro čtecí asistenty. Vycházel jsem ze stránek napsaných psacím strojem.

 

Pamětní kniha dopravního staničního úřadu Prátlsbrun - textová verze, zdroj: Badatelna.eu, do textové podoby přepsal: Pavel Mašek

Pamětní kniha dopravního staničního úřadu Prátlsbrun – textová verze, zdroj: Badatelna.eu, do textové podoby přepsal: Pavel Mašek