Historický kontext

Zajímavé zdroje – mohlo by být užitečné:

  1. Kniha Pojď s námi budovat pohraničí! – Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945 – 1952, autor: Andreas Wiedemann, zmínka na Českém rozhlasu Vltava
  2. Bakalářská práce na téma: „Proměna pohraničí po roce 1989“ – autor Jan Kříž, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, 2006
  3. Multimediální materiály pro školy a učitele: Československo 38 – 89 od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zdarma
  4. Počítačová hra Svoboda 1945: Liberation, vydalo herní studio Charles Games, hra vycházející z podkladů / multimediálních materiálů pro školy a učitele
  5. Webový archiv Pametnaroda.cz se vzpomínkami pamětníků – neziskový projekt organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.
  6. Diplomová práce – Bc. Jaroslav Hajný – Peripetie soužití Čechů a Němců v Českých zemích – okupace a odsun
  7. Diplomová práce – Hana Pelikánová – Poválečná reemigrace daruvarských Čechů ve světle jejich životních příběhů

průběžně aktualizováno