Podnikatelé a živnostníci v obci Prátlsbrun

Pro zajímavost jsem přepsal z obdržených materiálů do textové podoby seznam podnikatelů a živnostníků v obci, třeba někoho zaujme. Označení T bude číslo telefonní linky, označení s písmenem P / B a číslem by mohla být identifikace obchodníka, či jiné povolení.

Údaje z roku 1935

Pekaři

Fuhrmann, Friedrich

Horák, Josef

Schneller, Alois

Schwab, Joh.

Supparitsch, Thomas

Bednáři

Heuhappel, Matthias

Reichl, Johann – T 14

Vrablik, Martin

Wesely, Ferdinand

Soustružníci

Brust, Simon

Medek, Joh.

Reichl, Andreas – P (B) 120.311

Řezníci

Daubek, Otto – T 1

Hirsch, Ant. – T 7

Wagner, Rud.

Holiči

Kraus, Karl

Weiss, Jakob

Hostince

Bahnhofrestauration – T 15

Gangl, Engelbert – T 5

Kornherr, Andr.

Rotter, Max

Vychodil, Antonia

Bratelsbrunn, hostinec a ubytování Max Rotter, rok 1938 - zdroj: Sbírka Peter Frank, Stuttgart – sbírka Mušov

Bratelsbrunn, hostinec a ubytování Max Rotter, rok 1938 – zdroj: Peter Frank, Stuttgart – sbírka Mušov

Porodní asistentky

Brust, Aloisia

Reichl, Marie

Smíšené zboží – obchody

Blau, Wilh. – P 93.081

Eigner, Franz

Horak, Josef

Juritsch, Franz

Neubauer, Rud.

Obermüller, Christina

Stejskall, Anna

Supparitsch, Franz

Supparitsch, Thomas

Walitzky, Franz – P 30.621

Wymetal, Marie

Bartoschek, Christine

Velkostatkáři

„Schafflerhof“ (Správa nadačního velkostatku v Drnholci) – T 8

Okurky (Nakládání a vývoz)

„Gec“, Produktions und Großeinkaufsverband für Erwerbs u. Wirtschaftsvereinigungen, rGmbH – T 2

Knee, Alois – T 10

Knoth, Ign.

Kornherr, Josef, Landwirtschaftliche An u. Verkaufsgenossenschaft in Bratelsbrunn. rGmbH – T 6, P 62.660

Müllner, Michael

Reichl, Andreas – T 3, P 71.702

Reichl, Tobias – T 9, P (B) 120.858

Soukup Rudolf

Wallitzky, Frz. – T 11, P 68.579

Wallitzky, Michael P 30.621

Weier, Josef

Weiser, Math. – T 13, P (B) 123.203

Etiketa: Josef Kornherr, Prátlsbrun. Zdroj: Pavel Mašek

Etiketa: Josef Kornherr, Prátlsbrun. Zdroj: Pavel Mašek

Rukavičkáři

Beichl, Marie

Kail, Marie P 53.491

Ludwig, Heinrich

Stach, Franziska

Stanzl, Karl P (B) 123.029

Roissl, Apollonia

Obálka: Marie Kail, Handschuh, Bratelsbrunn. Zdroj: Pavel Mašek

Kapelníci

Brust, Josef

Konsum. spol.

Konsumverein Bratelsbrunn

Konsum und Spargenossenschaft in Bratelsbrunn, rGmbH

Rolníci

Kern, Alois

Malíři (pokojů)

Heuhapel, Matthias

Waltner, Johann

Zedničtí mistři

Kolbiger, Ferd.

Liener, Josef

Mlékárny

Milchgenossenschaft, rGmbH

Perleťové zboží (Výroba)

Brust, Simon

Sedláři

Stach, Martin

Zámečníci

Čermák, Johann

Illek, Ad.

Palan, Rud.

Kováři

König, J.

Kořan, Alois

Ruschitzka, Alois

Krejčí

Beck, Stefan

Roisl, Rudolf

Schaffer, Franz

Schmid, Ambros

Veith, Josef

Wenz, Josef

Obuvníci

Benesch, J.

Peschke, Heinrich

Petrželka, Oswald

Siber, Joh.

Stojtener, Rudolf

Spořitelny a záložny

Landwirtschaftliche Spar und Vorschußkasse, rGmuH für Bratelsbrunn,

Trafiky

Benesch, Josef

Juritsch, Franz

Reinisch, Johann

Schreier, Franz

Truhláři

Mauler, Leopold

Reichl, Mathias

Reinisch, Jak.

Koláři

Gerlinger, Josef

Kolbinger, Josef

Spatzier, Franz

Zdroj:

Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství
Vlastním nákladem firma Rudolf Mosse

Praha, 1935

Prátlsbrun - seznam firem a živnostníků, stav v roce 1935
Prátlsbrun - seznam firem a živnostníků, stav v roce 1935