Historie obce Prátlsbrun (německy Bratelsbrunn, Pratelsbrun)

Životnost názvů některých obcí je někdy kratší než průměrná délka života člověka. Do této skupiny by se dal zařadit i někdejší oficiální československý název obce – Prátlsbrun. Název byl používán v letech 1921 až 1938 a následně během let 1945 až 1949. Prátlsbrun nezní moc česky, takže nikoho asi příliš nepřekvapí, že se jedná o počeštěnou variantu německého názvu Pratelsbrun / Bratelsbrunn. Název Prátlsbrun se běžně ve své době používal, včetně naší tehdejší československé armády.

Aby situace byla zajímavější, můžeme dodat, že za existence československého názvu obce Prátlsbrun se souběžně ve 20. letech a 30. letech zcela běžně objevovala i německá varianta – Bratelsbrunn. Proč? Protože obec Prátlsbrun s necelými 2 tisíci obyvateli, nacházející se prakticky na hranici s Rakouskem, měla česky mluvící menšinu, zatímco velmi výrazná většina mluvila německy. Používal se tak oficiálně i název dvojjazyčný – například na poštovních razítkách z té doby, a dá se očekávat, že německy mluvící většina tehdy asi název Prátlsbrun moc často nepoužívala. Pro ni to byl Bratelsbrunn.

Od roku 1950 je oficiálně používán nový název Březí, ale vzhledem ke shodnému pojmenování několika obcí v České republice názvem Březí se často používá spojení Březí u Mikulova.

 

Prátlsbrun / Bratelsbrunn - vývoj obyvatelstva - zdroj: https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/195327

Prátlsbrun / Bratelsbrunn – vývoj obyvatelstva – rok – počet domů – počet obyvatel – Němců – Čechů – Ostatní národnosti zdroj: https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/195327

Můžeme také najít občasné zkomoleniny názvů, jako např. Prátlsbrunn (zdvojené „n“), aj. Takže ať to byl Pratelsbrun, Prátlsbrun, Bratelsbrun, anebo Bratelsbrunn, vždy to byla ta samá obec, jen možná s jiným názvem a někdy v jiném časovém úseku dějin.
Co se týká skloňování názvu Prátlsbrun, lze se setkat s variantami jako např. V Prátlsbrunu / Pratelsbrunu a Pratlsbruně / Prátlsbruně.

Názvy obce podle dokumentu Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005 II. díl

Tento dokument je dostupný on-line a informace jsou na straně 62. V dokumentu se uvádí:

Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005 II. díl, ČSÚ, Praha, 2006

Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005 II. díl, ČSÚ, Praha, 2006

Březí

v r. 1869 pod názvem Bratelsbrun obec v okr. Mikulov,
v r. 1880 pod názvem Bratelsbrunn obec v okr. Mikulov,
v r. 1890 – 1910 pod názvem Pratelsbrun obec v okr. Mikulov,
v r. 1921 – 1930 pod názvem Prátlsbrun obec v okr. Mikulov,
v r. 1950 obec v okr. Mikulov, od r. 1961 obec v okr. Břeclav

Poznámka autora webu k dokumentu Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005, II. díl

Podle dochovaných pohlednic a dalších dobových záznamů můžeme s jistotou potvrdit, že skutečná situace s používanými názvy byla komplikovanější, než je uvedeno v tomto dokumentu. Ať už to byly např. pohlednice s názvy i razítky Bratelsbrunn z konce 19. a i začátku 20. století (kdy dokument zmiňuje jen název Pratelsbrun), stejně jako nesoulad používaných dvojjazyčných razítek na začátku ve 20. letech za existence Československa, případně záznamy v dalších oficiálních dobových dokumentech. Lidská setrvačnost v používání názvů tak hrála i zde svou roli, ať už byl oficiální název obce jakýkoliv. Samozřejmě ve výše uvedeném dokumentu chybí i oficiální název obce (Bratelsbrunn) v letech 1938 – 1945, tedy z doby, kdy bylo území přiřazeno k Německu.

Trocha filozofie

František Vláčil, známý filmový režisér a scénárista, který stál např. za filmy Markéta Lazarová, Údolí včel, Adelheid, aj., při natáčení série Genus: Život Františka Vláčila podle Karla Smyczka, kromě jiného prohlásil přibližně toto: „Já jsem za 70 let, co jsem na světě, tak jsem zažil 5 různých státních útvarů, se změnou hranic, se změnou systémů vlád, ideologie. A mně se to zdá až moc, za těch bídnejch 70 let. Já nejsem žádnej pokusnej králík.

A toto konstatování by se dalo jistě použít i na obyvatele obce Prátlsbrun, Bratelsbrunn, anebo i Březí, napříč historií.

Konec filozofování, pojďme na seznam zajímavých článků se zaměřením na obec Prátlsbrun:

Článek - Eduard Červený: O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole - zdroj: Regionální muzeum v Mikulově

Článek – Eduard Červený: O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole – zdroj: Regionální muzeum v Mikulově

 


Ilustrační video (netýká se přímo obce Prátlsbrun) na téma pohraničí / pohraniční obec, aneb jak bylo osidlování pohraničí prezentováno v roce 1946

Film: Osidlujeme pohraničí (1946), režie Ivan V. Frič

Toto video pro web Pratlsbrun.cz poskytl Národní filmový archiv na základě písemně udělené licence.
Z důvodů autorských práv je video možné přehrávat jen na území České republiky, z ostatních zemí není video dostupné. Licence udělena a zaplacena do: 02/2027

Upozornění:

Jedná se o tzv. agitační video, obsah videa nemusí poskytovat objektivní informace, některé informace a skutečnosti mohou být záměrně vynechány, zatímco jiné naopak tendenčně zvýrazněny. Berte toto video jako otisk doby.