Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945

Článek popisující situaci ohledně nového osídlení okresu Břeclav po roce 1945, konkrétně stav situace v roce 1950 (tedy prakticky po zániku názvu obce Prátlsbrun a změny na Březí), ze kterého si dovolím citovat část týkající se obce Prátlsbrun (v textu je použit již tehdy platný název obce Březí).

Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie článku, jehož část jsem přepsal do textové podoby a nijak do jeho podoby nezasahoval.

Školl, Jaroslav:
Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Knižnice Jižní Moravy,  Sv. 10, (1983), s. 46 – 47.

Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945

Březí – Západně od Mikulova ve vzdálenosti 6 km, v blízkosti státní hranice, v nm. v.  194 m se rozprostírá obec Březí. V roce 1930 měla tato obec 1.757 obyvatel, z toho bylo 150 osob, tj. 8,5 % české a 1.563 osob, tj. 88,9 % německé národnosti.

Po skončeném odsunu obyvatel německé národnosti zůstalo v obci jen 7 Němců. Majetek odsunutých osob propadl konfiskaci: bylo to 1.034 ha zemědělské půdy z celkového počtu 1.126 ha a 313 zemědělských usedlostí a domů ze 434 popisných čísel.

Při národním sčítání v roce 1950 docílilo Březí celkem 1.208 obyvatel, tj. 68,7 % předválečného stavu. I v této obci při nepatrném počtu starousedlíků lze konstatovat, že obyvatelé v roce 1950 byli přistěhovalci a jejich rodinní příslušníci. Do Březí se přistěhovalo v období 1945/46 celkem 124 rodin, z nich 110 obdrželo zemědělské usedlosti a 14 bylo rodin živnostenských a dělnických. Z jedenácti moravských okresů se přistěhovalo 103 rodin. Na prvním místě byl okres Hodonín (32 rodin, tj. 25,8 %, nejvíce rodin přišlo z Velké n. Vel. (8), z Hovoran (8), z Mutěnic (7), z Javorníka (3) atd. Z okresu Hustopeče se přistěhovalo 29 rodin (23,3 %), zde byly zastoupeny zvláště obce Bošovice (6), Morkůvky (5), Horní Bojanovice (4), Brumovice (3), Újezd (2), Kobylí (2) atd. Na třetím místě byl okres Uherské Hradiště = 21 rodin, tj. 16,9 % s výrazným podílem dvou obcí – Suchova (9) a Hluku (9). Pak následoval okres Kyjov s osmi rodinami, především ze Svatobořic (5). Z okresu Vsetín se přistěhovalo 6 rodin, především z Růžďky (5). Ostatní okresy měly již menší počet přistěhovalých rodin: Uherský Brod (2), Holešov (1), Nové Město n. M. (1), Boskovice (1), Tišnov a Prostějov (1). Z Čech se přistěhovala pouze jedna rodina z okresu Vysoký Mýto a také ze Slovenska z Bratislavy přišla jedna rodina. Poměrně početně byli zastoupeni reemigranti, a to 18 z Jugoslávie a jeden z Ukrajinské SSR (Chust).

Také u Březí se podíleli na novém osídlení především přistěhovalci ze slováckého Dolňácka okresu Hodonín, Uherského Hradiště a Kyjov (31,4 %), na druhém místě byly obce Hustopečska (23,3 %). I podíl Horňácka okresu Hodonín, Uh. Hradiště a Uherský Brod nebyl malý – 18,5 %.