Poděkování / zdroje

za spolupráci při převodu bunkru

za spolupráci při pátrání po dokumentech

za jeho práci při dokumentování historie obce

za možnost zveřejnění vybraných článků

za možnost zveřejnění vybraných článků

za možnost zveřejnění článku s tématem k obci

za možnost zveřejnění článku na téma obec Prátlsbrun

za pomoc při vyhledávání historických materiálů

za pomoc při vyhledávání historických materiálů

za pomoc při vyhledávání podkladů z poštovní historie

za poskytnutí historického materiálu

za spolupráci při vyhledávání historických materiálů

za možnost zveřejnění článku o okurkách

za možnost zveřejnění učebního textu (1969)

za poskytnutí 10 skenů fotografií obce

za možnost získání originální fotografie bunkru

za pohlednice a fotografie obce

za pohlednice a fotografie obce

za možnost získání etikety s názvem obce Prátlsbrun

Poděkování za zveřejnění výzvy při pátrání po pamětnících a materiálech

za zveřejnění výzvy na FB stránce JM kraje

za spolupráci při pátrání po pamětnících

za zájem o dění v regionu a zmínku o pátrání

Speciální poděkování (dle abecedy)

Bruno Němec
Dušan Polanský
Mgr. Ivan Urminský
Ing. Jan Lakosil
Mgr. Jiřina Horáková
Mgr. Josef Šuba
Mgr. Josef Žikeš
Mgr. Karolína Kalecká Ph.D.
Kateřina Fojtová
Ing. Lubomír Fedák
Ing. Ludmila Polešovská
Mgr. Martin Flosman, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš Ph.D.
Milan Černík
Mgr. Miroslav Svoboda Ph.D.
Mgr. Ondřej Molnár Ph.D.
Ing. Pavel Hrbata
PhDr. Pavel Michna CSc.
Petr Bahenský
Rudolf Rosenberger
Mgr. Silvie Vymyslická
Zdeňka Goliášová

Další zdroje

Některé materiály se nemusejí přímo týkat obce Prátlsbrun, ale přesto mě nějakým způsobem při hledání informací o obci zaujaly.

Jsou to například: