Audio a video

Prozatím bylo nalezeno:

1 audionahrávka a 1 video

Audionahrávky

Ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově je uložen rozhovor s paní Anežkou Hovorkovou z Březí, pořízený 29. září 1985. Přepis rozhovoru je uložen ve zvláštním článku zde.

Videa

Proběhla jak pátrání na internetu, tak byl osloven i Národní filmový archiv.

V Národním filmovém archivu během února 2022 proběhla rešerše s tímto výsledkem:

Kolegové po týdnu uzavřeli žádost o vypracování vaší rešerše.
Hledali ve fondech dokumentu, předválečného i poválečného zpravodajského filmu a i amatérské kinematografie, hledaly se všechny varianty názvu obce i jejího okolí, ale bohužel nic nenašli.

Dosud jediné nalezené video je tak z roku 1965, kdy se obec od vzhledu z 1. poloviny 20. století dle svědectví několika pamětníků příliš nezměnila, respektive ne z pohledu stavebních změn. Video zachycuje návštěvu bývalých německých obyvatel Březí ve své rodné obci. Začíná průjezdem přes Mikulov, dále je zachycena cesta do Březí, kde bývalí obyvatelé navštívili hřbitov, kostel a vedle různých dalších míst v obci také svůj rodný dům. Cestou zpět se zastavili v Mikulově, zaznamenána je návštěva zámeckého areálu. Video končí odjezdem z Československa a návštěvou vídeňského Prátru.

Unikátní videozáznam zachycuje fenomén poválečných návštěv nuceně vysídlených obyvatel pohraničí, kteří se díky uvolnění poměrů v ČSSR šedesátých letech, směli poprvé po svém odchodu podívat do míst, kde strávili podstatnou část svého života.

Video ze svého rodinného archivu poskytl Peter Mozgovicz z Vídně.