Pohlednice

Po prozkoumání mnoha desítek odeslaných pohlednic z doby existence oficiálního názvu obce Prátlsbrun nelze jednoznačně potvrdit, že by existovala, byť jediná, pohlednice s vytištěným názvem Prátlsbrun.

Nejvíce se tomu blíží jedna pohlednice, která má na rubové straně název Pratelsbrun, ale u té se nepodařilo přesně určit rok vydání. Co však zřejmé je, že pohlednici pravděpodobně vydal vlastním nákladem jakýsi Jaroslav Polášek, Pratelsbrun.

Prátlsbrun - pohlednice, rubová strana s textem Pratelsbrun, neprošlá poštou. Zdroj: Peter Frank, Stuttgart – sbírka Mušov

Prátlsbrun – pohlednice, rubová strana s textem Pratelsbrun, neprošlá poštou. Zdroj: Peter Frank, Stuttgart – sbírka Mušov

Ostatně, posuďte sami – je tam text: Nakl. Jaroslav Polášek, Pratelsbrun. Napovědět by mohl telefonní seznam z roku 1946 pro obec Prátlsbrun, kde se vyskytuje záznam:

linka číslo 9 – Polášek Jaroslav, obchod smíšený

Jestli je tak pohlednice až z poválečné doby, kdy se obec správně jmenovala Prátlsbrun, není možné vyloučit. V seznamu podnikatelů a živnostníků pro obec Prátlsbrun z roku 1935 totiž žádný záznam pro jméno Polášek není.

Pohlednice s názvem Bratelsbrunn

Zcela jiná situace je tak logicky s pohlednicemi s názvem Bratelsbrunn, přičemž ty nejstarší, které se mi podařilo dohledat, jsou vydané již koncem 19. století ještě z dob Rakouska-Uherska. Dochovaly se i pohlednice z počátku 20. století, kdy se začínají objevovat i kolorované verze pohlednic. Pohlednice Bratelsbrunnu byly samozřejmě vydávány i za doby, kdy byla obec opět přejmenována pouze na německý název Bratelsbrunn během let 1938 – 1945. Toto období lze poznat snadno díky častému názvu Bratelsbrunn, N.D. (případně Bratelsbrunn, Niederdonau).

Více ve Fotogalerii

Šetření s pohlednicemi

Zajímavou, ale vlastně příliš asi nepřekvapivou věcí je fakt, že obyvatelé někdy posílali pohlednice, které byly tehdy vydány např. i před 10 lety. Nebylo nemožné tak např. na konci 20. let 20. století obdržet pohlednici vydanou v době Rakouska-Uherska s názvem obce Bratelsbrunn …