Československý bunkr 10/3122/A140-Z vystavěný v Prátlsbrunu (1938), stav v roce 1944 - zdroj: Pavel Mašek

O webu Prátlsbrun.cz

Myšlenka na vznik samostatného webu Prátlsbrun.cz se zaměřením na historii a reálie obce Prátlsbrun vznikla dílem náhody a dílem faktu, protože množství informací, které se mi podařilo najít postupem času vzrostlo natolik, že jejich původní umístění na webu SatelitniRopik.cz/pratlsbrun/ by bylo ještě více nepřehledné, než dosud.

A jak vznikl nápad pátrat po historii obce Prátlsbrun?

Jako Karlovarák jsem dílem náhod a situace koupil předválečný bunkr v obci Březí, kde jsem dříve nikdy nebyl a o jejíž existenci nic nevěděl, ani neměl žádné příbuzné. Díky bunkru jsem začal zlehka pátrat po jeho historii, abych se dostal k historii a názvu obce, ve které byl v roce 1938 můj bunkr typu řopík (formální označení lehké opevnění vz. 37, typ A-140 Z) vystavěn.

Má pátrání začala už v roce 2018 na webu dnešní obce Březí u Mikulova, ale tam prakticky 20. století nebylo nijak detailně zmíněno, jen počtem obyvatel a tím, že obcí ve 30. letech projížděl Adolf Hitler. To mi přišlo málo. Ostatně i název obce Prátlsbrun tam nebyl zmíněn ani jednou.

Snímek webové stránky obce Březí – záložka O obci / historie, srpen 2018

Snímek webové stránky obce Březí – záložka O obci / historie, srpen 2018

Snímek webové stránky obce Březí - záložka Historie obce, listopad 2020

Snímek webové stránky obce Březí – záložka Historie obce, listopad 2020

Jestli je to dílem náhody, anebo záměr, jsem nedokázal posoudit. Nedaleko bunkru je u cyklostezky odpočívadlo s infopanely o obci, ale ani tam nebylo 20. století nijak podrobněji zmíněno, stejně jako opět chybí jakékoliv informace o názvu Prátlsbrun. Překvapivé bylo na infopanelech i to, že český text měl ekvivalent v anglickém jazyce, zatímco v němčině bylo uvedeno jen několik stručných vět. Jestli to bylo nedostatkem místa na panelech pro německý text, jinými příčinami, anebo se na německou variantu prostě zapomnělo, těžko hodnotit.

První spojitost obce Březí a Prátlsbrunu potvrdila až webová stránka obce Březí na serveru Wikipedia, ale i množství informací na dané stránce je dle mého názoru minimální, dočetl jsem se několik statistických informací, rok průjezdu Adolfa Hitlera obcí, informaci o vystěhování německy mluvících obyvatel po skončení 2. světové války, anebo to, že obec se dostala do médií v souvislosti se zmatky ohledně komunálních voleb v roce 2014. To mi přišlo málo, začal jsem tedy v roce 2018 pátrat… Nejdříve ve vojenských archivech, postupem času nejen tam.

Užitečný rozcestník pro kohokoliv

Smyslem webu je tak býti užitečným rozcestníkem a nabídnout přístup i ke kompletním materiálům, ke kterým by se laická veřejnost buď nedostala (nutnost zajít osobně do archivu a následně splnit s tím spojenou administrativu), anebo nikoho přede mnou nenapadlo hledat informace i tam, kde jsem je hledal já. Kdybych to shrnul z pohledu času, za celou dobu by se již nejednalo o desítky hodin stráveného času …

Velkým pomocníkem mi byly materiály a články od dnes již zesnulého p. Eduarda Červeného z Mikulova, který během svého života také přeložil v roce 2003 německy psanou kroniku obce Bratelsbrunn. Ta se na nových webových stránkách obce Březí objevila v elektronické podobě v prosinci roku 2020,  zatímco jeho další a novější autorský dokument z roku 2010 pojednávající o životě v obci Prátlsbrun (O starém Prátlsbrunu a tamější české menšinové škole) se neobjevil na webových stránkách obce nikdy, stejně jako název Prátlsbrun v historii obce na té samé webové stránce. Jestli to má nějaký důvod, anebo se jedná jen o opomenutí, to nedokážu posoudit.

Na těchto stránkách tak najdete materiály týkající se obce Prátlsbrun, které se mi podařilo získat z různých zdrojů. Některé z nich jsou zde v kompletní podobě na internetu zveřejněny poprvé, některé články a poznání jsou dokonce i s mojí drobnou spoluúčastí. Mým záměrem je informačně pokrýt dobu existence obce Prátlsbrun ze všech pohledů, nejen z pohledu neveselých událostí zejména od roku 1938.

Přístupnost i pro návštěvníky s horším zrakem

Čtení originálních, případně i naskenovaných dokumentů je pro milovníky historie zážitek, ale ne vždy je to jednoduché. Nemluvě o lidech, kteří již hůře vidí. Část materiálů jsem se tak rozhodl přepsat do textové podoby, která může být snadno zobrazena, anebo dále zpracována pomocí různých asistentů. Mám radost, že autoři mi poskytli bezplatně texty svých příspěvků k volnému zveřejnění, případně vydavatelé povolili zveřejnění na tomto webu – Prátlsbrun.cz. Nemluvě také o tom, že pokud např. bude někdo pátrat po svých předcích na internetu, vyhledávače pravidelně indexují webové stránky. A zatímco obrázek bez popisku interpretovat příliš neumějí, textovou informaci naleznou a zpracují velmi rychle.

Doslova mezinárodní spolupráce

Mám radost, že některé materiály na tyto stránky, zejména pohlednice, fotografie a i několik stručných textových informací o životě a budovách v obci, mi poskytli potomci a příbuzní původních obyvatel obce, dnes žijící v zahraničí. A protože jsem se s nimi nikdy osobně nesetkal, zpočátku jsem tak neměl tušení, jak se k mé prosbě při pátrání po historických fotografiích a pohlednic postaví. Internet tak sehrál v mém snažení velkou roli a já jim všem ještě jednou tímto děkuji za spolupráci při vyhledávání pohlednic a fotografií, ale i při přibližování života v obci.

Vzhled a obsah stránek

Když jsem pátral po odběratelích okurek z Prátlsbrunu, neunikla mi ani „stopa“ do města Bzenec, kde byly okurkárny. A objevil jsem také webové stránky Starý Bzenec, které by mohly být pomyslným vzorem, byť asi nedostižným, jak by tyto stránky obce Prátlsbrunu mohly jednou, pokud se někdy najde někdo ochotný ze současné obce Březí, vypadat …

Závěrem

Během let 2018 – 2021 jsem prostudoval řadu materiálů a z nich jsem získal dojem, že život v obci Prátlsbrun, před i po době s tímto názvem, nebyl vždy zcela jednoduchý a je jedno, jestli za to mohlo zrovna počasí, světové události, případně něco jiného. Přejme si, aby se minulost v budoucnosti již neopakovala, protože jak se říká: „vždycky to nejvíc vodnesou vobyčejní lidi,“ a aby se obec, byť dnes s jiným jménem, v budoucnu i nadále rozvíjela.

V Karlových Varech 30. 7. 2021, Pavel Mašek