Bibliografie okresu Břeclav (2002)

Článek obsahující výčet známé a dostupné bibliografie k místu Bratelsbrunn / Prátlsbrun / Březí na stranách 163 a 164, kterou jsem si dovolil ocitovat. Zdrojovým materiálem mi byla fotokopie, jejíž část jsem přepsal do textové podoby a nijak do obsahu nezasahoval.

Miloš Papírník – Ludislava Šuláková, Bibliografie okresu Břeclav.
Vyšlo: 2002, 9 830 záznamů na 483 s.
Vydali: Moravská zemská knihovna v Brně a Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově.

 • 3538 Březí. In: Břeclavsko. Brno 1969, s.372-375.
 • 3539 EIGNER, J.: Die grösste Dorfkirche Südmährens. [Největší vesnický kostel na jižní Moravě.] Der Südmährer, 4, 1952, s.521-523.
 • 3540 F. W.: Aus der Bratelsbrunner Ortschronik. [Z obecní kroniky B. – jména obyvatel a rodin.] NW, 68, 1928, č.1, s.2.
 • 3541 HIRSCH, G.: Der erste Tag der Russenbesetzung 1945. [První den obsazení Rusy 1945.] Der Südmährer, 25, 1973, s.33-34.
 • 3542 HL: Genaue Beschreibung des Schulortes Bratelsbrunn. [Přesný popis B.] Der Südmährer, 48, 1996, s.520, 599-600.
 • 3543 ZH [=Z. Hřebačková]: Březí roste do krásy. NŽ, 25.2.1982, s.4.
 • 3544 Jak plníme volební program 1981-1985. NŽ, 27.3.1986, s.4.
 • 3545 -jas-: Dvě vesnice…[Začátky JZD B. a Dobré Pole.] NŽ, 15.2.1979, s.3.
 • 3546 JILÍK, J.: Osetý úhor aneb jak se dělá domov. MK, 30, 1994, č.3, s.12-13.
 • 3547 KREUZER, A.: Einiges über das mittelalterliche Bratelsbrunn. [Něco o středověkém B.] NbH, 3/4, 1974/75, s.55-61, 83-89.
 • 3548 KUSMITSCH, L.: Allerheiligen… [Seznam padlých Němců ve 2. svět. válce.] Der Südmährer, 28, 1976, s.860-861.
 • 3549 LUDWIG, J.: Bratelsbrunn. [B., dějiny obce.] Der Südmährer, 48, 1996, s.198-199.
 • 3550 LUDWIG, J.: Die Kirche in Bratelsbrunn. [Kostel v B.] Der Südmährer, 46, 1994, s.361.
 • 3551 LUDWIG, 3.: Geschichte der Schulgemeinde. [Dějiny školní obce.] Der Südmährer, 47, 1995, s.440-441.
 • 3552 LUDWIG, Ortsgeschichte. [Dějiny obce.] Der Südmährer, 29, 1977, s.204; s.285-286; s.844-845; s.924.
 • 3553 NEKVASIL, J.: Nová lokalita z Březí u Mikulova (okr. Břeclav). PV, 1976, s.27.
 • 3554 NEŠPOROVÁ, Z.: Březí. Představujeme obce Mikulova. Nový Hlas Pálavy, 18.3.1997, s.3.
 • 3555 (neš) [=Z. Nešporová]: Největší křišťálový lustr. Nový Hlas Pálavy, 18.2.1997, s.3.
 • 3556 PEYRER, F. – STETTNER, H.: Geburt und Taufe. [Narození a křesť. Zvyky.] Der Südmährer, 49, 1997, s.39.
 • 3557 SCHWETTER, A. – KERN, S.: Ortsgemeinde Bratelsbrunn. In: Schwetter, A. – Kern, S.: Der politische Bezirk Nikolsburg. Nikolsburg 1884, s.129-141.
 • 3558 STETTNER, J.: Aus Bratelsbrunns Vergangenheit. [Z minulosti B. – život v B. počátkem 20. stol.] NW, 68, 1928, č.34, s.2.
 • 3559 STETTNER, H.: Das Pfingstfest.[Svatodušní svátky.] Der Südmährer, 48,1996, s.358.
 • 3560 STUDNAŘ, J.: Zamyšlení nad obecní kronikou. NŽ, 3, 1962, č.11, s.4.
 • 3561 ŠEVČÍK, A.: Nacistická pátá kolona v Březí. In: Mnichov a Břeclavsko. Mikulov 1963, s.5-6.
 • 3562 ŠULÁKOVÁ, L.: Prátlsbrun, Studánka, Broskvín, Vinohor, Hraničná, Úvar nebo Březí. [Změny názvů obcí.] JM, 33, 1997, sv.36, s.238-240.
 • 3563 VĚTROVEC, F.: Boje čs. partyzánů v Jugoslávii, reemigrace, osídlení a založení JZD Březí a JZD Dobré Pole ve vzpomínkách Františka Větrovce. JM, 15, 1979, s.10-43.
 • 3564 VĚTROVEC, F.: Založení JZD v Březí. In: Grebeníček, M. a kol.: Vyorali brázdu pokroku. Břeclav 1984, s.57-60.
 • 3565 já [=J. Vlková]: Obec vizitkou občanů. NŽ, 19.7.1984, s.4.
 • 3566 WEIER, P.: Schautternen 1928. [Veřejné cvičení 1928.] Der Südmährer, 26, 1974, s.595.
 • 3567 WYMETAL, F.: Die Elster (Pisa pisa L.) in den Akazienwäldchen von Bratelsbrunn in Mähren. [Straka v akátových lesích v B.] Berichte des Lehrerklubs Brünn, 9, 1909, s.51-55.
 • 3568 WYMETAL, H.: Bratelsbrunn. [Stručné dějiny s výčtem tratí.] Südmährischer Zeitweiser, 1924, s.94-96.
 • 3569 ZEMANOVÁ, H.: Rozvoj socialistické tělovýchovy, sportu a brannosti v Březí. Kronikářům okresu Břeclav, 3, 1988, s.16-20.
 • 3570 Z. [=M. Zemek]: Březí. In: Pohledy do dávné a nedávné minulosti. Mikulov 1963, s.37.
 • 3571 ZIMÁKOVÁ, A.: Březí ve světle katastrů. JM, 7, 1971, s.203-205.

  Viz též č. 1679, 4178, 4824

 • 1679 RÝČ, K.: Naše menšiny na jihozápadní Moravě a jejich školství. [Březí, Bulhary, Dobré Pole, Drnholec, Jevišovka, Klentnice, Lednice, Mikulov, Nejdek, Novosedly, Nový Přerov, Sedlec, Úvaly, Valtice.] Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, 19, 1922, s. 473 – 491
 • 4824 ŠULÁKOVÁ, L.: Změny názvu obcí po r. 1945 Jevišovka, Březí. MK, 32, 1996, č.5, s.12