V roce 1945 mělo být v Prátlsbrunu rozkradeno asi 5 kg zlata a nezjištěné množství stříbra, vyšetřovala to Státní bezpečnost

Zpřístupňování archivních dokumentů ve spojitosti s obcí Prátlsbrun mě dovedlo i ke spisu se jménem Karel Fišer, někdejšímu učiteli v obci Prátlsbrun, pak v obci Ivaň. Součástí jeho spisu je i materiál, že v roce 1945 po Němcích mělo být v obci Prátlsbrun nalezeno množství zlata a stříbra, které měli údajně rozkrást tehdejší novoosídlenci: komisař Hladík, řídící učitel Mach, tajemník Polcar a Harcuba.

článek v přípravě