Archív značky pro: Pohraniční stráž

Srpen 1949: úředník z Kunovic chtěl utéct do Rakouska, dostihla a postřelila jej hlídka Pohraniční stráže Prátlsbrun

V Československu v roce 1948 začíná docházet po únorových událostech k proměně státního zřízení. Řada občanů Československa se rozhodla z různých důvodů pro útěk ze svého státu. Jedním z mnoha byl i Alois Blažek z Kunovic, který se rozhodl pro útěk do Rakouska mezi obcemi Dobré Pole a Prátlsbrun, tedy přes úsek střežený Pohraniční stráží […]